Konsulenttjenester

Forskning og utvikling

SolarWinds

Nettverk

IT-sikkerhet

Operasjonssentral

Vi gjør digital kritisk infrastruktur operativ og sikker


NC-Spectrum er et norsk selskap med høy kompetanse innen nettverk og sikkerhet i digital infrastruktur. Våre største kunder har ansvar for kritisk infrastruktur i kraftbransjen, industri, bredbånd, offentlig sektor og privat næringsliv. Vi har kunder og leveranser i hele Norge, men utfører det meste av arbeidet fra vår operasjonssentral i Kviteseid.

NC-Spectrums misjon er å være Norges fremste kompetansemiljø og den foretrukne rådgiver og driftspartner innen digital kritsik infrastruktur.

NC-Spectrum benytter miljøfyretårns rammeverk for å løfte vårt arbeid innen arbeidsmiljø, ytre miljø og miljøstyring. Ta gjerne kontakt dersom du har forslag til forbedringer eller ønsker mer informasjon.

Organisasjonsnummer: 989 635 719