Konsulenttjenester

ROS-Analyse

For å forebygge uønskede hendelser er det viktig å vurdere sårbarhet og risiko I en bedrift. NC-Spectrum kan foreta en ROS-analyse som gir et oversiktlig bilde av dagens situasjon.

Revisjoner

Det er viktig å ha gode sikkerhetsrutiner og kontroll over nettverket sitt. NC-Spectrum kan utføre både IT-sikkerhetsrevisjoner og nettverksrevisjoner.

Beredskapsforskriften

Mange av våre kunder er e-verk som er omfattet av kravene i NVEs veiledning til forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (beredskapsforskriften)

Kompetanseheving

NC-Spectrum har høy kompetanse innen nettverk og informasjonssikkerhet. Vi kan bistå med kurs, beredskapsøvelser og rådgivning.

Nettverk

Nyheter og events