Konsulenttjenester

Forskning og utvikling

SolarWinds

Nettverk

IT-sikkerhet

Operasjonssentral

Om oss


NC-Spectrum er et norsk selskap med høy kompetanse innen nettverk og sikkerhet i digital infrastruktur. Våre største kunder har ansvar for kritisk infrastruktur i kraftbransjen, industri, bredbånd, offentlig sektor og privat næringsliv. Vi har kunder og leveranser i hele Norge, men utfører det meste av arbeidet fra vår operasjonssentral i Kviteseid.

Gjennom kvaliteten på våre leveranser skal vi skape trygghet for våre kunder. Vi ivaretar kundens interesser, har kompetanse på gjeldende lovverk, og sørger for stabil og proaktiv drift til riktig pris.

NC-Spectrums misjon er å utvikle, selge, levere og drifte markedsledende kompetanse og tjenester innenfor digital infrastruktur og informasjonssikkerhet. Våre kunder, som er virksomheter med nettverkstekniske behov, skal oppnå økt konkurransekraft og en enklere hverdag. Vi skal sammen bygge langsiktige og utviklende samarbeid med lokal forankring.

NC-Spectrum benytter miljøfyretårns rammeverk for å løfte vårt arbeid innen arbeidsmiljø, ytre miljø og miljøstyring. Ta gjerne kontakt dersom du har forslag til forbedringer eller ønsker mer informasjon.

Organisasjonsnummer: 989 635 719