Konsulenttjenester

Forskning og utvikling

SolarWinds

Nettverk

IT-sikkerhet

Operasjonssentral

Om oss


NC-Spectrum er et norsk selskap med høy kompetanse innen nettverk og informasjonssikkerhet. Vi har kunder over hele landet, både i offentlig og privat sektor. Det meste av vårt arbeid utføres fra vår operasjonssentral for nettverk og sikkerhet (NOC og SOC) i Kviteseid, der vi har vårt hovedkontor.

Gjennom kvaliteten på våre leveranser skal vi skape trygghet for våre kunder. Vi ivaretar kundens interesser, har kompetanse på gjeldende lovverk, og sørger for stabil og proaktiv drift til riktig pris.

NC-Spectrums misjon er å utvikle, selge, levere og drifte markedsledende kompetanse og tjenester innenfor digital infrastruktur og informasjonssikkerhet. Våre kunder, som er virksomheter med nettverkstekniske behov, skal oppnå økt konkurransekraft og en enklere hverdag. Vi skal sammen bygge langsiktige og utviklende samarbeid med lokal forankring.

Organisasjonsnummer: 989 635 719

  Nyheter


  SolarWinds sårbarhet SUNBURST – ny informasjon 21.12.20

  Ny skadevare oppdaget Under etterforskningen av SUNBURST ble det avdekket nytt malware som påvirker SolarWinds Orion-produkter, dette har fått kallenavnet SUPERNOVA.Denne ondsinnede komponenten er mest sansynlig ikke relatert til SUNBURST, men er brukt av en annen trusselaktør. Det er viktig å påpeke at for å fjernkjøre kode må trusselaktør kunne nå SolarWinds-installasjonen over HTTP – enten ved at installasjon er eksponert ut på nett eller at trusselaktør allerede er på innsiden av nettverket. Indikator for...

  SolarWinds sårbarhet SUNBURST – oppdatering 17.12.20

  Oppsummering så langt Situasjon pr. 17.12.2020: Rundt 18.000 kunder av SolarWinds er direkte eller indirekte påvirket av hendelsen. Microsoft tar den 15. desember 2020 kontroll over et nøkkeldomene brukt av trusselaktøren som igjen fører til at en «kill switch» blir indirekte aktivert. Oppdatering 2020.2.1 HF2 ble publisert av SolarWinds den 16. desember 2020. Den 16. desember 2020 ble det sluppet Windows Defender-signaturer som setter de ondsinnede filene i karantene. Dette kan forårsake problemer for gamle...

  SolarWinds sårbarhet SUNBURST – oppdatering 16.12.20

  Hva har skjedd? En trusselaktør som foreløpig går under navnet UNC2452, navngitt av FireEye, har laget og signert trojaniserte programvareoppdateringer. Disse har blitt distribuert via Solarwinds oppdateringsinfrastruktur i perioden mars 2020 – mai 2020. Hendelsen har fått samlebetegnelsen Solorigate. SolarWinds.Orion.Core.BusinessLayer.dll er en komponent av Orion programvarerammeverket og inneholder en bakdør som, via HTTP, kommuniserer med tredjepartsservere etter å ha gjort DNS-oppslag. Den manipulerte versjonen av denne komponenten har fått navnet SUNBURST. Når en Solarwinds-installasjon blir...

  SolarWinds sårbarhet – oppdatering 15.12.20

  SolarWinds SUNBURST – Supply Chain Attack Hva har skjedd? En trusselaktør som foreløpig går under navnet UNC2452, navngitt av FireEye, har laget og signert trojaniserte programvareoppdateringer. Disse har blitt distribuert via SolarWinds’ oppdateringsinfrastruktur i perioden mars 2020 – mai 2020, og hendelsen har fått samlebetegnelsen Solorigate. SolarWinds.Orion.Core.BusinessLayer.dll er en komponent av Orion programvarerammeverket og inneholder en bakdør som, via HTTP, kommuniserer med tredjepartsservere.Den manipulerte versjonen av denne komponenten har fått navnet SUNBURST. Når en SolarWinds-installasjon...

  SolarWinds varsler om alvorlig sårbarhet i Orion-plattformen

  Solarwinds varslet om en sårbarhet i programvaren for nettverksovervåking på sin Orion Platform tidlig mandag morgen. Sårbarheten er alvorlig og varselet omfatter at en fremmed aktør har klart å infiltrere oppdateringsfiler fra SolarWinds, slik at denne sårbarheten har fulgt med oppdateringer ut til brukere av SolarWinds. Dette gjelder oppdateringer som er gjort i perioden mars-juni 2020. Det er kritisk viktig at alle med installasjoner fra Orion-plattformen til SolarWinds som er omfattet av denne sårbarheten, oppdaterer...