IT-tekniker – junior

Bli med å jobbe med Sør-Norges mest spennende nett!

NC-Spectrum AS er 34 ansatte, og holder til i moderne lokaler i Kviteseid i Telemark. Vi bistår våre kunder med drift og tjenester innen nettverk og IT-sikkerhet. NC-Spectrum har kunder og leveranser i hele Norge, men utfører det meste av arbeidet fra vår operasjonssentral for nettverk og sikkerhet (NOC og SOC) i Kviteseid.

Våre ansatte har tung kompetanse på fiber, DSL, radiolinje, trådløst og andre transmisjonsteknologier. Vi leverer IDS- og brannmurløsninger, penetrasjonstesting, revisjoner, overvåking og hendelseshåndtering innen nettverk og sikkerhet. Vi leverer våre tjenester til kritisk viktige aktører innen offentlig forvaltning og privat næringsliv.

I NC-Spectrum sørger vi for å bevare en god balanse mellom arbeid og fritid. Dette har skapt et ungt og solid miljø med svært lav turnover. Vi har fokus på å utvikle den ansattes kompetanse over tid, og vi satser aktivt på forskning og utvikling innen IT-sikkerhet og kritisk infrastruktur. Vi oppfordrer våre ansatte til å ta sertifiseringer og kursing innen sine interesseområder.

NC-Spectrum er et selskap i vekst, og søker derfor etter:

IT-tekniker – junior

Vi søker etter IT-teknikere som kan ta del i NC-Spectrums support-team og bistå med nettverksdrift og IT-sikkerhet. Vi søker en eller flere personer som har interesse og kunnskap innen nettverk og digital infrastruktur, og som har ønske om å tilegne seg mer kompetanse og sertifisering innen fagfeltet. Nyutdannede innen IT våren 2022 oppfordres til å søke.
Arbeidsoppgavene vil for eksempel innebære:

 • 1.-linje teknisk support
 • Sluttkundesupport
 • Feilsøking
 • Nettverksovervåkning
 • Dokumentasjon
 • Driftsoppgaver
 • Prosjektarbeid
 • Andre arbeidsoppgaver etter behov og ønske

Vi tilbyr blant annet:

 • En spennende arbeidsplass med mulighet for å jobbe med blant annet Cisco IOS, CLI, Tacacs+, SSH, Solarwinds, kritisk tekning og praktisk problemløsning
 • Fokus på kompetanseutvikling
 • Mulighet for sertifisering innenfor for eksempel CCNA og CCNP
 • Cyberrange og simulerte miljøer
 • Treningsanlegg for taktisk personell og systemer i norsk kritisk infrastruktur
 • Mulighet til å delta i FoU-prosjekter
 • Nye lokaler med ny NOC/SOC overvåkingssentral
 • Forutsigbar arbeidstid
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Moderne operasjonssentral for NOC/SOC
 • Hjelp til å finne bolig

Alle henvendelser om stillingene gjøres til jobb@nc-spectrum.no.

Søknadsfrist: 6. juni

Søkere som blir tilbudt en stilling må være forberedt på at det vil gjennomføres en utvidet bakgrunnssjekk for å kontrollere om vedkommende kan sikkerhetsklareres for arbeid i infrastruktur underlagt Lov om nasjonal sikkerhet og Forskrift om sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen.