Nyheter

NC-Spectrum i grønn beredskap

Vi går nå tilbake til grønn beredskap. Det vil si at vi har normal drift og våre ansatte i stor grad er tilbake på kontoret. Siden midten av mars har vi vært i gul beredskap. Det vil si etablering av beredskapsledelse, begrenset mobilisering av ekstra ressurser og ekstra årvåkenhet. De fleste av våre ansatte har hatt hjemmekontor i denne perioden. Vi ser nå frem til å gå tilbake til grønn beredskap og normal drift

Continue reading

Nyheter

NC-Spectrum i gul beredskap – og fullt operative

I lys av de drastiske tiltakene som regjeringen har innført for å hindre spredning av koronaviruset Covid-19 går NC-Spectrum inn i gul beredskap. Det vil si etablering av beredskapsledelse, begrenset mobilisering av ekstra ressurser og ekstra årvåkenhet. Store deler av nettet NC-Spectrum drifter anses som samfunnskritisk. Det er viktig at denne infrastrukturen er operativ nå og i tiden fremover, og vi ser det som svært viktig å følge ekstra med på hva som skjer. Fremover…

Continue reading

Nyheter

IT-sikkerhetsåret 2019

Vi går gjennom noen av de største og viktigste IT-sikkerhetshendelsene i 2019. Norsk Hydro Den hendelsen som kanskje har fått mest oppmerksomhet i 2019 er angrepet på Norsk Hydro. Natt til 19. mars ble Hydro utsatt for et omfattende ransomware-angrep som påvirket driften i flere av selskapets forretningsområder. For å forhindre spredning av viruset, kuttet Hydro kontakten med datasystemene, og måtte i større grad drive virksomheten manuelt. I følge Hydro er den estimerte kostnaden av…

Continue reading