Bransjer

E-verk

NC-Spectrum har jobbet med energibransjen og kritisk infrastruktur i en årrekke. I takt med våre kunders behov har vi opparbeidet oss kompetanse på bransjespesifikke behov, krav og utfordringer.

Vi har lang erfaring innen nettverk og informasjonssikkerhet. Vi har også god innsikt i kraftberedskapsforskriften og kan hjelpe til å sørge for at kravene i er oppfylt. Vårt ønske er at våre kunder skal oppnå økt konkurransekraft og en enklere hverdag.

Vi har et tett samarbeid med KraftCERT, og klasse 1-selskaper kan motta informasjonssikkerhetsvarsel og nyhetsbrev fra KraftCERT via NC-Spectrum. Varslingene inneholder informasjon om relevante trusler for norske driftskontrollsystemer i kraftbransjen. Formålet er å forebygge uønskede hendelser mot norske driftsnett og styringssystemer. Ta kontakt for mer informasjon om våre tjenester eller KraftCERT-varsling.

Bedrifter

Blant våre kunder er det flere store og små virksomheter, både i privat og offentlig sektor. NC-Spectrum leverer løsninger som sikrer en stabil og sikker infrastruktur.
Vi har bred kompetanse innen både etablering og drift av nettverk, samt informasjonssikkerhet. Vi bistår med nettverksløsninger skreddersydd til enhver bedrifts behov. Innen informasjonssikkerhet kan vi blant annet bistå med sikkerhetsrevisjoner, etablering av IDS, rådgivning og opplæring. Vi ønsker at kundene våre skal unngå nedetid og uønskede hendelser.

Kommuner

NC-Spectrum har hatt kommuner som kundegruppe siden 1998. Vi har lang erfaring med å bistå kommuner med tjenester innen nettverk og informasjonssikkerhet.
Vi tilbyr tjenester som rådgivning, etablering, overvåking og drift av nettverk. I tillegg kan vi bistå med kompetanseheving i form av kurs og IKT-sikkerhetsøvelser.
Vi ønsker å bidra med å gi kommunene optimale digitale løsninger.

Bredbåndsutbyggere

NC-Spectrum har lang erfaring som uavhengige rådgivere på blant annet utbygging av nettverk, DSL, fiber og radio. Vi har også kompetanse på støtteordninger for bredbåndsutbygging og søknadsskriving til for eksempel NKOM-søknader. Vi vil være en nyttig parter i utbygging av bredbåndsnett i blant annet hytte- og boligfelt.