Bredbåndsutbyggere

NC-Spectrum har lang erfaring som uavhengige rådgivere på blant annet utbygging av nettverk, DSL, fiber og radio.
Vi vil være en nyttig parter i utbygging av bredbåndsnett i blant annet hytte- og boligfelt. Vi har også kompetanse på støtteordninger for bredbåndsutbygging og søknadsskriving til for eksempel NKOM-søknader.