E-verk

NC-Spectrum har jobbet med energibransjen og kritisk infrastruktur i en årrekke. I takt med våre kunders behov har vi opparbeidet oss kompetanse på bransjespesifikke behov, krav og utfordringer.

NC-Spectrum har lang erfaring innen nettverk og informasjonssikkerhet, og kan tilby kurs og rådgivning på disse områdene. Vi kan gjennomføre ROS-analyser, nettverks- og IT-sikkerhetsrevisjoner, IKT-sikkerhetsøvelser og andre nettverksrelaterte tjenester. Vi kan også hjelpe til med å sørge for at kravene i beredskapsforskriften er oppfylt. Vårt ønske er at våre kunder skal oppnå økt konkurransekraft og en enklere hverdag.

Vi har et tett samarbeid med KraftCERT, og klasse 1-selskaper kan motta informasjonssikkerhetsvarsel og nyhetsbrev fra KraftCERT via NC-Spectrum. Varslingene inneholder informasjon om relevante trusler for norske driftskontrollsystemer i kraftbransjen. Formålet er å forebygge uønskede hendelser mot norske driftsnett og styringssystemer.

Ta gjerne kontakt med oss på salg@nc-spectrum.no dersom du vil motta varsling, eller om du ønsker mer informasjon.