Kommuner

NC-Spectrum har hatt kommuner som kundegruppe siden 1998. Vi har lang erfaring med å bistå kommuner med tjenester innen nettverk og informasjonssikkerhet.
Vi tilbyr tjenester som rådgivning, etablering, overvåking og drift av nettverk. I tillegg kan vi bistå med kompetanseheving i form av kurs og IKT-sikkerhetsøvelser.

Vi ønsker å bidra med å gi kommunene optimale digitale løsninger.