Faglig ansvarlig elektro

NC-Spectrum AS arbeider med rådgiving, etablering, drift og tjenester innen nettverk og cybersikkerhet tilknyttet digital infrastruktur. Våre største kunder har ansvar for kritisk infrastruktur i kraftbransjen, industri, bredbånd, offentlig sektor og privat næringsliv. Vi bistår våre kunder med blant annet proaktiv drift og overvåking av nettverk, IDS- og brannmurløsninger, hendelseshåndtering, revisjoner og pentesting. NC-Spectrum har kunder og leveranser i hele Norge, men utfører det meste av arbeidet fra vår operasjonssentral i Kviteseid.

Våre 35 ansatte har inngående kompetanse innen nettverk og sikkerhet. Vi legger til rette for at våre ansatte kan ta relevante sertifiseringer og kurs innen sine interesseområder. Vi ønsker å utvikle den ansattes kompetanse over tid, og satser aktivt på forskning og utvikling gjennom egne prosjekt og internasjonale forskningssamarbeid.

I NC-Spectrum ønsker vi at alle ansatte skal ha interessante arbeidsdager med mulighet for faglig utvikling kombinert med god balanse mellom arbeid og fritid. Dette har skapt et solid fagmiljø med svært lavt gjennomtrekk av ansatte. Vi oppfordrer både nyutdanna og erfarne kvinner og menn til å søke jobb i NC-Spectrum.

Faglig ansvarlig elektro
Vi søker en person som kan ta rollen som faglig ansvarlig elektro. Din utdanning og erfaring må være slik at du oppfyller kravene i forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav (fek § 7) eller har mulighet til å få slik godkjenning. Stillingen kan gjerne kombineres med planlegging og utføring av nettverk- og teleinstallasjoner basert på kompetanse og ønsket utvikling. Arbeidsoppgavene kan for eksempel innebære:

 • Planlegging og oppfølging av infrastrukturprosjekter innen telekom og nødstrømsanlegg
 • Ansvar og oppfølging av regler og interne rutiner for elektroinstallasjoner
 • Utvikling og oppfølging av interne rutiner for installasjoner og anlegg
 • Feilsøking, feilretting, montasje og drift av nettverk og telekom
 • Andre arbeidsoppgaver etter behov og ønsker

Vi tilbyr blant annet:

 • En spennende arbeidsplass med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Mulighet for å jobbe og videreutvikle kompetanse på nettverk og digital infrastruktur
  • Mulighet for kurs, trening i lab-miljøer og sertifiseringer
  • Mulighet til å delta i forsknings- og utviklingsprosjekter
  • Forutsigbar arbeidstid
  • Moderne lokaler og kantine
  • Hjelp til å finne bolig
  CV, søknad og andre henvendelser om stillingene kan sendes til jobb@nc-spectrum.no innen 9. mars 2023

  Søkere som blir tilbudt en stilling må være forberedt på at det vil gjennomføres en utvidet bakgrunnssjekk for å kontrollere om vedkommende kan sikkerhetsklareres for arbeid i infrastruktur underlagt Lov om nasjonal sikkerhet og Forskrift om sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen.