Forskning og utvikling

NC-Spectrum satser aktivt på forskning og utvikling som en del av sin virksomhet.

Dette gir oss uvurderlig erfaring og hjelper oss til å være helt fremst på kompetanse innen vårt fagområde. Samtidig er et aktivt FoU-arbeid en viktig arena for å bli kjent med andre kompetansemiljøer i Norge og internasjonalt. Gjennom prosjekter vi har realisert har vi fått erfaring med flere ulike finansieringsordninger som for eksempel EU-prosjekter, Innovasjon Norge IFU-kontrakter, Skattefunnprosjekter og Nærings-PhD.

Ta kontakt med oss eller følg med på kommende oppdateringer på denne siden for mer informasjon.

Cybersikkerhet i kritisk infrastruktur

Ett av NC-Spectrums pågående forskringsprosjekter er nærings-ph.d. Tema for prosjektet er cybersikkerhet i kritisk infrastruktur. I forskningsprosjektet skal vi undersøke hvilke sikkerhetstrusler og -hendelser norske nettselskaper utsettes for, hvordan rutiner og reguleringer virker inn på sikkerhetsarbeidet og hvordan nettselskapene kan utvikle kompetanse til å håndtere framtidige cyberrisikoer.