IT-tekniker serverdrift og datasenter

Bli med å jobbe med Sør-Norges mest spennende nett!

NC-Spectrum AS er 30 ansatte, og holder til i moderne lokaler i Kviteseid i Telemark. Vi bistår e-verk, kommuner, industriselskaper, bredbåndsutbyggere og bedrifter med rådgiving, etablering, drift og tjenester innen nettverk og informasjonssikkerhet tilknyttet digital infrastruktur. NC-Spectrum har kunder og leveranser i hele Norge, men utfører det meste av arbeidet fra vår operasjonssentral for nettverk og sikkerhet (NOC og SOC) i Kviteseid.

Våre ansatte har tung kompetanse på fiber, DSL, radiolinje, trådløst og andre transmisjonsteknologier. Vi leverer IDS- og brannmurløsninger, penetrasjonstesting, revisjoner, overvåking og hendelseshåndtering innen nettverk og sikkerhet for noen av Norges mest krevende kunder innen offentlig forvaltning og privat næringsliv.

Vi har bygd opp NC-Spectrum ved å satse på å utvikle den enkelte ansattes kompetanse over tid. Vi sørger for å bevare en god balanse mellom arbeid og fritid. Dette har skapt et ungt og solid miljø med svært lav turnover. Vi satser aktivt på forskning og utvikling innen IT-sikkerhet og kritisk infrastruktur gjennom deltakelse i nasjonale og internasjonale forskningssamarbeider samt eget løp for ansatte som ønsker å ta doktorgrad. Vi oppfordrer våre ansatte til å ta sertifiseringer og kursing innen sine interesseområder. Derfor er vi nå en leverandør med noen av Norges mest krevende og kritisk viktige kunder.

NC-Spectrum er et selskap i vekst, og søker derfor etter: 

IT-tekniker serverdrift og datasenter

Vi søker etter IT-tekniker med interesse og kompetanse innen serverdrift og datasentertjenester. Arbeidet omfatter for eksempel:

 • Oppdateringer, optimalisering og vedlikehold av servere og operativsystemer
 • Etablering og endringer i virtuelle miljøer
 • Feilsøking og feilretting i firmware og software knyttet til datasenter
 • Dokumentasjon og rapportering på drift og tilstand
 • Arbeid med blant annet løsninger som WSUS, Hyper-V, Active Directory, WMware, Azure, m.fl.

Andre arbeidsoppgaver etter behov og ønsker

Vi tilbyr blant annet:

 • Systematisk kompetanseutvikling
 • Mulighet til å delta i FoU-prosjekter
 • Individuell karriereplan
 • Nye lokaler med ny NOC/SOC overvåkingssentral
 • Forutsigbar arbeidstid
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Faglig ansvar for kvalitetsbevisste kunder
 • Hjelp til å finne bolig

Alle henvendelser om stillingene gjøres til jobb@nc-spectrum.no

Søkere som blir tilbudt en stilling må være forberedt på at det vil gjennomføres en utvidet bakgrunnssjekk for å kontrollere om vedkommende kan sikkerhetsklareres for arbeid i infrastruktur underlagt Lov om nasjonal sikkerhet og Forskrift om sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen.