Kompetanseheving

Kurs

NC-Spectrum tilbyr kurs på bestilling. Vi kan holde kurs på våre lokaler i Kviteseid, men vi har også mulighet til å reise ut. Vi har høy kompetanse innen nettverk og informasjonssikkerhet, og vi kan skreddersy kurs etter ønske. Bestilling av kurs krever minimum fem deltakere.

Vi tilbyr kurs innen blant annet:

  • IT-sikkerhet
  • Etisk hacking
  • Beredskapsøvelse
  • Nettverkovervåkning: SolarWinds

Vi tilpasser kursene etter kundens kompetanse og behov. Ta kontakt på salg@nc-spectrum.no for mer informasjon eller tilbud.

 

Rådgivning

De ansatte i NC-Spectrum sitter inne med høy kompetanse innen nettverk og informasjonssikkerhet. Vi har lang erfaring som rådgivere på blant annet utbygging av nettverk, DSL, fiber og radio. Vi deler gjerne vår kompetanse med kundene våre, og bistår med rådgivning til prosjektering, etablering og drift av nettverk. Vi kan også bidra med hjelp til NOKM-søknader, sørge for at krav og forskrifter er oppfylt, samt kurs innen nettverk, informasjonssikkerhet og overvåkningssystem.

I tillegg til generell rådgivning på nettverksrelaterte tjenester kan vi tilby spesialrådgivning i forbindelse med beredskapsforskriften og kritisk infrastruktur. Mange av våre kunder er omfattet av kravene i NVEs Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (beredskapsforskriften) eller andre lover og forskrifter. Vår erfaring og kompetanse på feltet medfører at vi kan bistå med rådgivning og tiltak slik at kunden oppfyller gjeldende krav og regler.