Nettverk

Network Operations Center

Network Operations Center (NOC) er operasjonssentralen vår for overvåkning, kontroll og feilsøking av nettverk, samband og bredbånd. NC-Spectrum har stort fokus på proaktiv drift. Gjennom proaktiv drift er vi forberedt dersom det oppstår uønskede hendelser i nettverket. Proaktiv drift sørger også for forutsigbare investeringer og oppdaterte løsninger med høy effektivitet og rasjonalitet. Våre driftssystemer ivaretar kundens interesse om et oppegående og velfungerende nettverk.

Dersom det oppstår feil i nettet gjør vår kontinuerlige overvåking fra operasjonssentralen det enkelt å feilsøke og identifisere problemet. NC-Spectrum følger opp og håndterer feil slik at våre kunder sikrer seg minst mulig nedetid. Vi tilbyr beredskapsvakt 24/7/365.


Prosjektarbeid

NC-Spectrum kan være behjelpelig i hele din prosjektprosess ved design og etablering av nettverksløsninger. Vår høye kompetanse gir oss mulighet til å være rådgiver eller å styre hele prosjektet fra start til slutt. Vi kan styre innkjøpsprosessen, bestille og montere. Vi er gjerne med på å drifte prosjektet i etterkant av monteringen. Vi er opptatt av å levere prosjekter med høy kvalitet og gode løsninger som resulterer i et stabilt og effektivt nettverk med dynamiske egenskaper.

Nettverksrevisjon

Ved en nettverksrevisjon hentes det ut data som gir en oversikt over situasjonen for noder i nettet når det gjelder kapasitetsutnyttelse, trafikkhåndtering og disponering av ressurser. Vi benytter moderne og avansert utstyr som gjør at vi kan oppdage komponenter og situasjoner i nettet som skaper utfordringer.

En nettverksrevisjon gir et godt bilde på «helsesituasjonen» i nettverket, samt et godt grunnlag for å disponere ressurser videre, med rasjonelle investeringer og bærekraftige budsjett. Nettverksrevisjonen gir ikke bare status for nettverket, men resulterer også i konkrete tiltak som bør gjennomføres for å sikre rasjonell drift og oppfyllelse av krav og forskrifter.

SolarWinds

NC-Spectrum er Norges ledende leverandør av overvåkningsverktøyet SolarWinds. SolarWinds gir et godt overblikk over nettverket, slik at man raskt kan identifisere problemer og redusere nedetid. Med vår brede nettverkserfaring kan vi bistå med rådgivning, support og installasjon av ulike moduler tilpasset din bedrifts behov. Les mer på vår SolarWinds-nettside.