Nyheter

NC-Spectrum i gul beredskap – og fullt operative

I lys av de drastiske tiltakene som regjeringen har innført for å hindre spredning av koronaviruset Covid-19 går NC-Spectrum inn i gul beredskap. Det vil si etablering av beredskapsledelse, begrenset mobilisering av ekstra ressurser og ekstra årvåkenhet.

Store deler av nettet NC-Spectrum drifter anses som samfunnskritisk. Det er viktig at denne infrastrukturen er operativ nå og i tiden fremover, og vi ser det som svært viktig å følge ekstra med på hva som skjer.

Fremover vil mange funksjoner benytte seg av hjemmekontor, og aksessnett hos privatpersoner er blitt sentralt for viktige oppgaver og funksjoner i Norge. Samtidig er skoler, barnehager og utdanningsinstitusjoner stengt. Det betyr at mye undervisning og kommunikasjon vil foregå digitalt. Dette kombinert med at flere vil benytte seg av strømmetjenester og annen nettbasert underholdning, vil kunne føre til ekstrem belastning på nettet.

Aktiv overvåkning

I tiden fremover vil NC-Spectrum fortsette å overvåke infrastrukturen aktivt, analysere kapasitet og kapasitetsbehov, og komme med eventuelle forslag til akutte og/eller permanente endringer som vi ser er nødvendige for å sikre at kritisk viktig kommunikasjon kan opprettholdes gjennom denne krisen.

Beredskapspersonell fiber og nettverk

NC-Spectrum lager nå planer for å sikre nødvendig personell for rask og effektiv feilsøking. Vi vurderer også løpende om vi må sette på mer ressurser for utvidelse av kapasitet i infrastrukturen.

Dette betyr at vi må prioritere de viktigste jobbene først, men vi er fullt bemannet og jobber effektivt fra ulike lokasjoner, og kan derfor opprettholde tilnærmet normal drift og leveranse. Har du spørsmål er det bare å ta kontakt med oss.