Nyheter

SolarWinds SUNBURST: Nye digitale sertifikater

Siste nytt fra SolarWinds etter Sunburst-hendelsen:
25. januar 2021.

SolarWinds tilbakekaller som varslet det digitale sertifikatet som ble brukt for å signere SolarWinds-produktene. De har nå anskaffet seg nye sertifikater som bidrar til å autentisere SolarWinds-produktene. Det gamle sertifikatet vil ikke lenger være gyldig etter 8. mars 2021.
Det er viktig å presisere at dette ikke er en ny sikkerhetshendelse, men en respons på Sunburst-hendelsen.

Hva betyr dette for kunder av SolarWinds?

Det digitale sertifikatet blir tilbakekalt og utgår den 8. mars 2021, og kunder må oppgradere eller oppdatere SolarWinds-installasjonen for å sikre ytelsen og sikkerheten til SolarWinds-produktet.
Ny versjon av det nye, oppdaterte digitale sertifikatet er tilgjengelig fra CustomerPortal

Disse modulene har fått nytt sertifikat:

ACMNPM
ARMNTA  
DPA Orion Platform
DPAIMOrion SDK  
EOC Patch Manager
ETS  SAM
IPAMSCM
ipMonitorSEM
KCTSERVU  
KSSSRM
LA  UDT
Mobile Admin   VMAN
NAM VNQM
NCMWPM
NOM   
Klikk på modulnavn for å komme til riktig infoside hos SolarWinds

Man kan finne mer informasjon her:
https://support.solarwinds.com/SuccessCenter/s/article/SolarWinds-Issues-due-to-revoked-code-signing-certificates?language=en_US

Hva som forventes videre?

  • Ny signert versjon tilgjengelig via Customer Portal
  • Første uken av februar 2021 forventes det at det slippes ytterligere oppdateringer, inkludert Orion Platform-Versjoner 2019.4. som inkluderer sikkerhetsforbedringer for de eldre versjonene.
  • Det digitale sertifikatet som ble påvirket av Sunburst-hendelsen vil bli trukket tilbake 8. mars 2021.

Vi oppfordrer ellers til å kontakte oss i NC-Spectrum dersom man ønsker hjelp eller har ytterligere spørsmål.