Partnere

CCIS

Som en del av NC-Spectrums fokus på forskning og utvikling er vi partner av CCIS (Center for Cyber and Information Security). Les mer om CCIS og arbeidet som gjøres her i denne brosjyren.

SolarWinds

NC-Spectrum er Norges ledende forhandler av SolarWinds-programvare for overvåking av digital infrastruktur. Vi begynte å bruke programvaren i 2007 og ble forhandler i 2008. Programvaren tilbyr moduler for bl.a. servere, disker, databaser og applikasjoner for å gjøre nettverk mer oversiktlige. For mer informasjon kan du besøke vår SolarWinds-nettside.

KraftCERT

KraftCERT er et kompetansesenter etablert for å bidra til informasjonsspredning rundt informasjonssikkerhetstrusler knyttet til den norske kraftindustrien. NC-Spectrum arbeider tett sammen med KraftCERT for å sende ut informasjonssikkerhetsvarsel og nyhetsbrev til klasse 1-selskapene. Ta kontakt med oss på salg@nc-spectrum.no dersom du vil bli en del av varslingen, eller om du ønsker mer informasjon.