Sikkerhet

Security Operations Center

Security Operations Center (SOC) er vår operasjonssentral for overvåking og håndtering av sikkerhetshendelser i digital og kritisk infrastruktur. Våre ansatte på SOC er alltid oppdatert på de siste truslene og trusselbildet generelt gjennom samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører.

Proaktiv drift står i stort fokus hos NC-Spectrum. Vi jobber for å unngå uønskede hendelser som hacker-angrep og svindelforsøk. Vi jobber for å forebygge, oppdage og håndtere IT-sikkerhetshendelser.

Vi ønsker å bistå våre kunder med å heve deres IT-sikkerhetskompetanse. I den sammenheng tilbyr vi tjenester i forbindelse med intrusion detection system (IDS), domain name system (DNS), IT-sikkerhetsrevisjon, ROS-analyse, samt rådgivning og kurs innen informasjonssikkerhet.

IDS

NC-Spectrum tilbyr IDS-tjenester for å forebygge uønskede angrep på nettet til våre kunder. En IDS brukes for å overvåke trafikk og oppdage uønskede trafikkmønstre i nettet. På denne måten vil en oppdage trusler og håndtere hendelsen før den oppfattes som kritisk. NC-Spectrum tilbyr etablering, konfigurering og konsulentbistand for overvåkning og drift av IDS.