Montør/tekniker i felt

NC-Spectrum AS arbeider med rådgiving, etablering, drift og tjenester innen nettverk og cybersikkerhet tilknyttet digital infrastruktur. Våre største kunder har ansvar for kritisk infrastruktur i kraftbransjen, industri, bredbånd, offentlig sektor og privat næringsliv. Vi bistår våre kunder med blant annet proaktiv drift og overvåking av nettverk, IDS- og brannmurløsninger, hendelseshåndtering, revisjoner og pentesting. NC-Spectrum har kunder og leveranser i hele Norge, men utfører det meste av arbeidet fra vår operasjonssentral i Kviteseid.

Våre 35 ansatte har inngående kompetanse innen nettverk og sikkerhet. Vi legger til rette for at våre ansatte kan ta relevante sertifiseringer og kurs innen sine interesseområder. Vi ønsker å utvikle den ansattes kompetanse over tid, og satser aktivt på forskning og utvikling gjennom egne prosjekt og internasjonale forskningssamarbeid.

I NC-Spectrum ønsker vi at alle ansatte skal ha interessante arbeidsdager med mulighet for faglig utvikling kombinert med god balanse mellom arbeid og fritid. Dette har skapt et solid fagmiljø med svært lavt gjennomtrekk av ansatte. Vi oppfordrer både nyutdanna og erfarne kvinner og menn til å søke jobb i NC-Spectrum.

Montør/tekniker i felt
Vi søker en tekniker med interesse og kunnskap innen nettverk og digital infrastruktur og som ønsker å arbeide med teknisk utstyr og nettverk både fra vårt kontor og i felt i nettet vi drifter i Sørøst-Norge. Arbeidsoppgaver kan for eksempel være:

 • Planlegging og gjennomføring av oppgraderinger i nettet
 • Planlegging, utplassering og feilsøking av optisk infrastruktur
 • Montering og patching av utstyr
 • Klargjøring av teknisk utstyr
 • Dokumentasjon av arbeid og utstyr
 • Reise/kjøring mellom lokasjoner
 • Feilsøking og feilretting
 • Dokumentasjon og revisjon av nettverksløsninger
 • Andre arbeidsoppgaver etter behov og ønsker

Vi tilbyr blant annet:

 • En spennende arbeidsplass med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Mulighet for å jobbe og videreutvikle kompetanse på plattformer og områder som
  • o Juniper, Cisco, HPE, IT/OT/SCADA-nettverk, Ubiquiti, Extremecloud/aerohive, HP/Aruba, Eltek, Solarwinds, aktiv og passiv WDM og programmerbare nett (Ansible, DevOps, netconf og YANG)
 • Mulighet for kurs, trening i lab-miljøer og sertifiseringer, f.eks. CCNA, CCNP og CCIE
 • Mulighet til å delta i forsknings- og utviklingsprosjekter
 • Forutsigbar arbeidstid
 • Moderne lokaler og kantine
 • Hjelp til å finne bolig
CV, søknad og andre henvendelser om stillingene kan sendes til jobb@nc-spectrum.no innen 9. mars 2023

Søkere som blir tilbudt en stilling må være forberedt på at det vil gjennomføres en utvidet bakgrunnssjekk for å kontrollere om vedkommende kan sikkerhetsklareres for arbeid i infrastruktur underlagt Lov om nasjonal sikkerhet og Forskrift om sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen.