Tekniker serverdrift og datasenter

NC-Spectrum AS arbeider med rådgiving, etablering, drift og tjenester innen nettverk og cybersikkerhet tilknyttet digital infrastruktur. Våre største kunder har ansvar for kritisk infrastruktur i kraftbransjen, industri, bredbånd, offentlig sektor og privat næringsliv. Vi bistår våre kunder med blant annet proaktiv drift og overvåking av nettverk, IDS- og brannmurløsninger, hendelseshåndtering, revisjoner og pentesting. NC-Spectrum har kunder og leveranser i hele Norge, men utfører det meste av arbeidet fra vår operasjonssentral i Kviteseid.

Våre 35 ansatte har inngående kompetanse innen nettverk og sikkerhet. Vi legger til rette for at våre ansatte kan ta relevante sertifiseringer og kurs innen sine interesseområder. Vi ønsker å utvikle den ansattes kompetanse over tid, og satser aktivt på forskning og utvikling gjennom egne prosjekt og internasjonale forskningssamarbeid.

I NC-Spectrum ønsker vi at alle ansatte skal ha interessante arbeidsdager med mulighet for faglig utvikling kombinert med god balanse mellom arbeid og fritid. Dette har skapt et solid fagmiljø med svært lavt gjennomtrekk av ansatte. Vi oppfordrer både nyutdanna og erfarne kvinner og menn til å søke jobb i NC-Spectrum.

Tekniker serverdrift og datasenter

Vi søker en person som ønsker å arbeide og utvikle kompetanse innen serverdrift og datasentertjenester. Arbeidsoppgaver kan for eksempel være:

 • Etablering, drift og vedlikehold av virtuelle miljøer
 • Etablering, drift og vedlikehold av både fysisk og logisk infrastruktur
 • Dokumentasjon og rapportering på drift og tilstand
 • Arbeid med blant annet løsninger innenfor Micosoft, Microsoft 365/Office 365, Azure, Vmware, HPE og Palo Alto
 • Andre arbeidsoppgaver etter behov og ønsker

Vi tilbyr blant annet:

 • En spennende arbeidsplass med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Mulighet for å jobbe og videreutvikle kompetanse på plattformer og områder som
  • o Micosoft, Microsoft 365/Office 365, Azure, Vmware, HPE, Palo Alto, SolarWinds og programmerbare nett (Ansible, DevOps, netconf og YANG)
 • Mulighet for kurs, trening i lab-miljøer og sertifiseringer, f.eks. CCNA, CCNP og CCIE
 • Mulighet til å delta i forsknings- og utviklingsprosjekter
 • Forutsigbar arbeidstid
 • Moderne lokaler og kantine
 • Hjelp til å finne bolig
CV, søknad og andre henvendelser om stillingene kan sendes til jobb@nc-spectrum.no innen 9. mars 2023

Søkere som blir tilbudt en stilling må være forberedt på at det vil gjennomføres en utvidet bakgrunnssjekk for å kontrollere om vedkommende kan sikkerhetsklareres for arbeid i infrastruktur underlagt Lov om nasjonal sikkerhet og Forskrift om sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen.