NOC

Network Operations Center (NOC) er operasjonssentralen vår for overvåkning, kontroll og feilsøking av nettverk, samband og bredbånd.

Vi tilbyr tjenester som nettverksrevisjon, dokumentasjon, prosjektarbeid og rådgivning for at våre kunder skal ha et optimalt nettverk tilpasset deres behov.

PROAKTIV DRIFT

NC-Spectrum har stort fokus på proaktiv drift. Gjennom proaktiv drift er vi forberedt dersom det oppstår uønskede hendelser i nettverket. Proaktiv drift sørger også for forutsigbare investeringer og oppdaterte løsninger med høy effektivitet og rasjonalitet. Våre driftssystemer ivaretar kundens interesse om et oppegående og velfungerende nettverk.

Dersom det oppstår feil i nettet gjør vår kontinuerlige overvåking fra operasjonssentralen det enkelt å feilsøke og identifisere problemet. NC-Spectrum følger opp og håndterer feil slik at våre kunder sikrer seg minst mulig nedetid. Vi tilbyr beredskapsvakt 24/7/365.

NETTVERKSREVISJON

Ved en nettverksrevisjon hentes det ut data som gir en oversikt over situasjonen for noder i nettet når det gjelder kapasitetsutnyttelse, trafikkhåndtering og disponering av ressurser. Vi benytter moderne og avansert utstyr som gjør at vi kan oppdage komponenter og situasjoner i nettet som skaper utfordringer.

En slik nettverksrevisjon gir et godt bilde på «helsesituasjonen» i nettverket, samt et godt grunnlag for å disponere ressurser videre, med rasjonelle investeringer og bærekraftige budsjett. Nettverksrevisjonen gir ikke bare status for nettverket, men resulterer i konkrete tiltak som bør gjennomføres for å sikre rasjonell drift og oppfyllelse av krav og forskrifter.

PROSJEKTARBEID

NC-Spectrum kan være behjelpelig i hele din prosjektprosess ved design og etablering av nettverksløsninger. Vår høye kompetanse gir oss mulighet til å være rådgiver eller å styre hele prosjektet fra start til slutt. Vi kan styre innkjøpsprosessen, bestille og montere. Vi er gjerne med på å drifte prosjektet i etterkant av monteringen. Vi er opptatt av å levere prosjekter med høy kvalitet og gode løsninger som resulterer i et stabilt og effektivt nettverk med dynamiske egenskaper.

RÅDGIVNING

De ansatte i NC-Spectrum sitter inne med høy kompetanse innen nettverk og informasjonssikkerhet. Vi har lang erfaring som rådgivere på blant annet utbygging av nettverk, DSL, fiber og radio. Vi deler gjerne vår kompetanse med kundene våre, og bistår med rådgivning til prosjektering, etablering og drift innen nettverkstjenester. Vi kan også bidra med hjelp til NOKM-søknader og kurs innen nettverk, informasjonssikkerhet og overvåkningssystem.

I tillegg til generell rådgivning på nettverksrelaterte tjenester kan vi tilby spesialrådgivning i forbindelse med beredskapsforskriften og kritisk infrastruktur. Mange av våre kunder er omfattet av kravene i NVEs Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (beredskapsforskriften) eller andre lover og forskrifter. Vår erfaring og kompetanse på feltet medfører at vi kan bistå med rådgivning og tiltak slik at kunden oppfyller gjeldende krav og regler.

Kontakt oss gjerne på salg@nc-spectrum.no.