SOC

Security Operations Center (SOC) er vår operasjonssentral for overvåking og håndtering av sikkerhetshendelser i digital og kritisk infrastruktur.

Våre ansatte på SOC er alltid oppdatert på de siste truslene og trusselbildet generelt gjennom samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører. Vi tilbyr tjenester som sikkerhetsrevisjon, overvåkning av kritisk infrastruktur og rådgivning slik at våre kunder kan forebygge uønskede hendelser.

PROAKTIV DRIFT

Proaktiv drift står i stort fokus hos NC-Spectrum. Vi jobber for å unngå uønskede hendelser som hacker-angrep og svindelforsøk. Vi jobber for å forebygge, oppdage og håndtere IT-sikkerhetshendelser.

Vi ønsker å bistå våre kunder med å heve deres IT-sikkerhetskompetanse. I den sammenheng tilbyr vi tjenester i forbindelse med intrusion detection system (IDS), domain name system (DNS), IT-sikkerhetsrevisjon, ROS-analyse, samt rådgivning og kurs innen informasjonssikkerhet.

IT-SIKKERHETSREVISJON

I dag er det mange som utsettes for dataangrep, hvilket skaper et behov for gode sikkerhetsrutiner og kontroll over nettverket sitt. NC-Spectrum kan utføre IT-sikkerhetsrevisjon på ditt nett. Vi gjennomfører en detaljert analyse av sikkerhetsnivået på hele nettverket. Vi vurderer kvaliteten på nettverket og avdekker eventuelle svakheter.

IDS-TJENESTER

NC-Spectrum tilbyr IDS-tjenester for å forebygge uønskede angrep på nettet til våre kunder. En IDS brukes for å overvåke trafikk og oppdage uønskede trafikkmønstre i nettet. På denne måten vil en oppdage trusler og håndtere hendelsen før den oppfattes som kritisk. NC-Spectrum tilbyr etablering, konfigurering og konsulentbistand for overvåkning og drift av IDS.

ROS-ANALYSE

For å forebygge uønskede hendelser er det viktig å vurdere sårbarhet og risiko i en bedrift. Ved å foreta en ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse) får du et bilde av dagens situasjon. Analysen tar for seg uønskede hendelser som kan forekomme, konsekvenser av hendelsene og forebyggende tiltak mot dem. Ta kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon om gjennomføring av ROS-analyse.

RÅDGIVNING

NC-Spectrum tilbyr rådgivningstjenester innen informasjonssikkerhet. Vi bidrar gjerne til kompetanseheving hos våre kunder. Vi tilpasser oss hver enkelt kundes behov og kompleksitet, og bistår med rådgivning deretter.

 

Kontakt oss gjerne på salg@nc-spectrum.no.