THOR

Driftsplattformen Thor er et støttesystem for drift og kontroll på samband og digital infrastruktur.